.
GISTDA TRAINING CENTER

ชำระค่าฝึกอบรมช่องทางใดได้บ้าง
ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กี่วันจึงจะได้ใบเสร็จรับเงิน
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน ชำระโดยวิธีไหนได้บ้าง

2.เติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลาอื่นๆ

สถานที่อบรมตั้งอยู่ที่ไหน
ที่พักใกล้สถานที่อบรม มีที่ไหนบ้าง
สถานที่อบรมมีที่จอดรถหรือไม่
ช่องทางการเติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลา สามารถเติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลาได้ทางใด

- โอนเงินเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ สาขาอ่าวอุดม เลขที่ บัญชี : 247-0-44326-1

โดยปกติจะใช้เวลาในการออกใบเสร็จประมาณ 2-5 วัน
โดยผู้เข้าอบรมสามารถขอรับใบเสร็จได้ที่ สทอภ. (บางเขน]),ส่งทางEMS หรือ มารับได้ในวันอบรม
สำหรับหลักสูตรประจำปี ในแต่ละหลักสูตร จะมีการอบรมเพียงหนึ่งครั้ง โดยแต่ละครั้งจะรับจำนวนจำกัด และ มีตารางการอบรมล่วงหน้า

ให้ผู้ที่สนใจรีบทำการสำรองที่นั่ง เพราะถ้าที่นั่งเต็มจะไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้

ไม่สามารถตอบได้ครับ
ทาง GISTDA มีการปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลา ดังนั้นหลักสูตรที่ได้รับความนิยม,เป็นที่ต้องการ จะถูกนำมาบรรจุเพิ่มเติม ในขณะที่ช่วงเวลาแต่ละปีมีจำกัด จึงต้องนำหลักสูตรที่มีความนิยมลดลง ออกจากการอบรมประจำปี

สถานที่ฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ณ ห้องฝึกอบรม  ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สทอภ. ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม.

โทร. 033 048 091 ต่อ 107 - 109

แผนที่ google Map:

ดูเพิ่ม: http://restaurantedosamigos.com/about-us/

1. โรงแรม มารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน (ตรงข้าม สทอภ. บางเขน , คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
ราคาราชการ
ห้อง Standard พักเดี่ยว 1,300 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Standard พักคู่ 1,500 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
เติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลาคุณจีรนัน ยัญศรี (เหมียว) โทร. 02 561 0510-47 ต่อ 183, 187 หรือ 089 694 0963
เติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลาเพิ่มเติม(ให้แจ้งด้วยว่ามาอบรมกับ Gistda)
2. KU Home (อยู่ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
ราคาราชการ (ต้องยื่นบัตรข้าราชการ)
ห้อง Standard พักเดี่ยว หรือ พักคู่ 1,300 บาท/ห้อง/คืน
รวมอาหารเช้า ห้อง Deluxe พักเดี่ยว หรือ พักคู่ 1,600 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ราคาทั่วไป ห้อง Standard พักเดี่ยว หรือ พักคู่ 1,500 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Deluxe พักเดี่ยว หรือ พักคู่ 1,700 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า ตดิตอ่ โทร. 02 579 0010-5
3. โรงแรมรามา การ์เด้น ถ.วภิาวดี จองผ่านฝ่ายเติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลา (แจ้งว่ามาอบรมกับ Gistda)
ห้อง Superior พักเดี่ยว 1,800 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Superior พักคู่ 1,800 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Deluxe พักเดี่ยว 2,200 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ห้อง Deluxe พักคู่ 2,600 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ราคาทั่วไป ห้อง Superior พักเดี่ยว 2,500 บาท/ห้อง/คืน
รวมอาหารเช้า ห้อง Superior พักคู่ 2,800 บาท/ห้อง/คืน
รวมอาหารเช้า เติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลาฝ่ายเติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลา โทร. 02 558 7888 ต่อ 10203 หรือ คุณน้อง โทร. 08 6338 5862 เติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลาเพิ่มเติม http://goo.gl/A8eFje
4. พหลโยธิน พาร์ค เพลส ถ.พหลโยธิน ตรงข้ามเติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลาสารวิทยา (ห่างจาก สทอภ. บางเขน ประมาณ 1 กิโลเมตร)
ราคาราชการ (ต้องยื่นบัตรข้าราชการ)
พัก 1 ท่าน 1,100 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า พัก 2 ท่าน 1,200 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
ราคาทั่วไป พัก 1 ท่าน 1,200 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า พัก 2 ท่าน 1,300 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า
เติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลา โทร. 02 942 7630-9 ต่อ 1101 – 1102 หรือ 02 942 7641-3 เติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลาเพิ่มเติม http://parkplace.co.th/
หมายเหตุ 1. ราคาที่พักเป็นราคาประมาณการ 2. โปรดเติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลากับโรงแรมโดยตรง
ที่อบรมมีสถานที่จอดรถเพียงพอ แต่ที่จอดรถหน้าตึกจะสำรองสำหรับผู้ผึกอบรมแค่ 10 ที่
แต่ผู้ฝึกอบรมสามารถนำรถไปจอดที่ลานจอดรถด้านหลังได้ มีที่จอดรถรองรับเพียงพอ

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เติมเงินเกมยิงปลา|แอพยิงปลา : 033 048 091 ต่อ 107 - 109
E-mail : restaurantedosamigos.com